M-Schakt är ett schaktföretag som arbetar i Umeå-regionen.

Vi tar på oss allt från grävmaskinsarbeten, vägbyggnad, tomtplanering, husgrunder, schakter av olika omfattningar till snöröjning och annan materialhantering med hjullastare.

Vid sidan av uppdrag åt stora företag utför vi även arbeten åt väg och vattenföreningar samt även kompletta marklösningar åt privatpersoner.

Hör av dig! Inget jobb är för stort eller litet för oss.

Kontakt: Markus Bergner | 070 - 263 35 22